🕸software developer ‘ researcher ‘ engineer

Things to know for an awesome project architecture

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Hello, today I will talk about a subject that took some time while learning. In this field, I try to improve my competencies and gain more and more information every day. While learning, it is very helpful to ask too many questions, reflect on the answers received, and even write…

Öncelikle güzel şehrimiz Dresden’den tüm dünyaya selamlar!

Son iki haftadır artık Almanya’da çalışan bir yazılımcıyım. Yazılım kadın sonunda yazdı. Kulağa ne kadar basit gelir bilemiyorum. Ancak süreç baştan sona zorluklar ile doluydu. İmkansız diye bir şey yok elbette. Verilen kararlar ve vazgeçilenlerin, kazanılanların ağırlığı altında bir süre ezilmek var diyebilirim.

Nazlican Kurt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store